เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เอกสารที่ท่านอาจารย์จะดาวน์โหลดผมได้นำมาลงไว้ในที่นี้แล้วนะครับ

1. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปี 2555

(เนื่องจากเอกสารมีจำนวนมาก ขอแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้)

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน —–Click here>>>> part 1

ตอนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ——–Click here>>>> part 2

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา —–Click here>>>> part 3

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้ ——Click here>>>> part 4

2. เอกสารตารางเปล่าที่หัวหน้ากลุ่มและมาตรฐานได้รับ (เอกสารที่ต้องส่งให้ผม) —-Click here>>>>file for teacher

เสร็จแล้วกรุณาอาจารย์ส่งที่ E-mail ของผม itualeksuriya@hotmail.com

ไฟล์มีปัญหากรุณาบอกผมด้วยนะครับ

สุริยา บัวหอม

เกี่ยวกับ buahomsuriya

my life is a student.
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s